Hvor slipe kunstløpskøyter

Kunstløpskøyter må aldri slipes i sportsforretninger. Sliping av kunstløpskøyter krever erfaring og fagkunnskap. Sportsbutikkene besitter hverken fagkompetanse eller riktig utstyr. Skøytejernet kan lett bli feilslipt eller i verste fall ødelagt.

Her finner du noen av de som anbefales:

Bærum:

Jar Isforum


Storengveien 28

Telefon 936 77 777

 

www.jarisforum.no

 

Kontakt Terje for avtale


For sliping på høyere nivåer anbefaler våre trenere for tiden å kontakte

Oslo:

Kjell Sæterbakken

 

Telefon 40 21 55 94

 

Linderud, Oslo

 

Ring eller SMS for avtale

 

Asker:

Min Skøyte, Askerhallen

Yvonne Olstad

 

E-post: yvonne@minskoyte.no

Telefon 41 90 64 64

 

Sliper hver mandag kveld i Askerhallen.

 

Ønsker SMS eller mail for avtale