Om Jar kunstløp

OM JAR KUNSTLØP (JIK)
 
Jar Idrettslag Kunstløp ble etablert under Jar IL høsten 2015 i samarbeid med Liv Egelund Sohlberg. Tidligere Norgesmester i kunstløp. Klubben har gradvis utviklet seg og er i dag godt etablert. Jar Kunstløp er tilsluttet Norges Skøyteforbund (NSF) og følger forbundets regler og vedtekter. Klubben drives som en frivillig organisasjon.
 
Det krever et godt apparat for å drive en kunstløpklubb. Arbeidet gjøres på dugnad og frivillig basis av styret, foreldre og støttemedlemmer. Kursavgiftene inngår til driften til å dekke istider, treningslokaler og lønn til trenere. Inntekter til å drive klubben utover dette får vi gjennom dugnadsjobber, loddsalg, juleshow, sponsorer eller andre støtteordninger.

Jar Kunstløp har løpere på alle nivåer og egne klasser for barn, ungdom og voksen. Løpere med konkurranselisens, en skøyteskole, aspirantgruppe, ungdomsgruppe og voksengruppe. 
 
Trenere: Våre trenere har lang erfaring og utdannelse i faget. Flere har selv vært aktive løpere. Noen hjelpetrenere er fortsatt aktive konkurranseløpere og bistår hovedtrenere i skøyteskolen. 

Sesonger: Høst, vinter og vår. Jar SommerCamp.
 
VISJON OG VERDIER
 
Jar kunstløpklubbs hovedmål er å bygge en positiv samlende klubbkultur, skape skøyteglede og engasjement for alle. VI satser på bredden.
 
VISJON:       “Liten eller stor - glad og god kunstløper”
VERDIER:     Forbokstavene i våre verdier har gitt assosiasjoner til en GIRAF. GIRAFEN er vennlig, elegant, grasiøs og strekker seg så langt den kan

giraff
 
  • Glede-  trygghet, mestring, utvikling, positivitet
  • Inkluderende – alle skal med, kunstløp for alle, for liten og stor. Ta vare på hverandre!
  • Respekt & ærlighet – respekt for hverandre, deres meninger, prestasjoner og funksjoner i klubben. Opptre redelig og verdig i alle situasjoner 
  • Ambisiøs - i klubben skal du kunne bli så god som du bare vil
  • Felleskap – samhold og tilhørighet til klubben og dens medlemmer. Sammen skal vi bli gode 

KONTAKTINFORMASJON

Adresse: Jar Isforum, Storengveien 28

Mail til styret: jarkunstlop@gmail.com 
Tlf.: Kristin 99507758. Liv 93042716.  Knut 93245752
Trenerkontakt: Hovedtrener Susanne susannelt1@gmail.com     
Facebook: Jar Kunstløp.   Instagram: jar_kunstløpklubb og jar_skatingclub.