Anleggsprosjekter sommer 2017

Publisert 19.07.2017 12:45

Relativt store vedlikeholds- og anleggsarbeider skal gjennomføres i ishallen og på Jarbanen denne sommeren og høsten. Arbeider budsjettert til over kr 3 mill. ex.mva. 

Skøyteisen er klar én uke før planlagt, og vi har ledig istid fra 31.juli.

  • Juni   - Ferdigstillelse smeltekum i isbilgarasje.
  • Juli    - Nye vant med fleksible glass (Entreprenør: Isbaneteknikk AS)
  • Aug   - Nyoppbygget skøyteis (Curling-is ferdig 1.september) 
  • Aug   - Oppstart ferdigstillelse utebane (Entreprenør: Isbaneteknikk AS)
  • Sept  - Oppstart opparbeidelse av arealene rundt utebanen
  • Sept  - Energioptimalisering i varme/kulde-anlegg.
     
               IMG_4368              IMG_4369                                  Vedlikehold av kompressorer og energisparingstiltak er igangsatt

IMG_4367
Nytt fleksibelt sikkerhetsglass montert juli 2017

REDJarlokka-3d
Oppstart ferdigstillelse av utebanen i august - ferdig til oktober
Jar Isforum rev.utomhusplan 2017
Flytting av masser og planering blir gjort parallelt og i etterkant av utebanen