Årlig gruppemøte Jar Curlinggruppe 2.mars 2017 19:00

Publisert 17.02.2017 15:47

Jar Idrettslag Curlinggruppen innkaller til årlig gruppemøte torsdag 2.mars 2017 kl 19:00.

Agenda: 
1. Behandle regnskap.
- Rob Wood fremlegger dette.

2. Behandle gruppens årsberetning. 
- Se vedlegg
 
3. Fastsette budsjett.
Forslag: Budsjett settes opp med utgangspunkt i 2016 regnskap
- det blir noe lavere instruksjonslønn i 2017, det kommer kostnader til utstyr for stipend fra Sparebankstiftelsen.

4. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
Forslag: Dagens nivå fortsetter også i 2017,  årsavgift for senior er 1300 kr, for junior er det 690 kr, i tillegg kommer medlemsavgift til JAR IL (pt 300 kr), samt eventuell lisensiering til NCF.
 
5. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.
Forslag:  Integreringsprosjekt flyktninger og Rullestolcurling

6.     Velge kandidater til Styret i Curlinggruppen
Forslag for 2017
- Formann Morten Tveit, Nestformann Robert J Wood,  Kasserer Ann-Margit Sommervold, Styremedlemmer Mali Ramsfjell og Robert Moore
 
-----
Årsberetning legges ut på denne siden og andre dokumenter legges ut på denne siden.  Regnskap fremlegges av kasserere og kan fås på forespørsel.

Gruppestyret har i 2016 bestått av
- Morten Tveit, Formann
- Robert J Wood, Nestformann og kasserer
- Mali Ramsfjell
- Robert William Moore

Etter møtet blir det planleggingsmøte for NM Yngre junior og KIDS 17-19.mars 2017.