Årlig møte Jar Curling 6.mars

Publisert 28.02.2019 17:28

Møtet er avholdt - protokoll fra møtet finnes her
---
Det innkalles til årlig møte i Jar Idrettslag, curlinggruppen onsdag 6.mars 2019 kl 20:00. 

  • Alle medlemmer (event. forelder til barn/ungdommer) oppfordres til å møte, det er "ingen fare for å bli valgt inn i styret og stell" !
  • Det er ønskelig at alle lag er representert

1) Årsmelding for 2018  (Årsmelding Jar Idrettslag Curling 2018 v3 i PDF-versjon)
2) Regnskap for 2018  (Legges ut når det foreligger)
3) Eventuelt-saker til Jar IL årsmøte
4) Valg av styre representanter


Sak1 : Årsmelding 2018 

Sak 2) Regnskap

Sak 3) Saker til Jar Idrettslag - eventuelt til Jar Curling styret

Sak 4:  Forslag til styrerepresentante
r
Formann Morten Tveit (gjenvalg)
Nestforman Rob Wood  (gjenvalg) 
Kasserer Ann-Margit Nome Sommervold (gjenvalg)
Styremedlem Mali Ramsfjell (gjenvalg)
Styremedlem Espen de Lange (Ny)
Ungdomsrepresentant:  William Mellbye (gjenvalg)
Varamedlem:  Knut G Narum (ny)
Valgkomite:  Forslag på møtet

Representant i Jarhallen AS Styret : Nestformann
Representnat i Jar Idrettslag hovedstyret: Formann
Representant i OACK styret: Forslag på møtet

Forslag til saker  bes sendt til Klubbens  epost adresse  jarck.info@gmail.com