Ekstraordinært årsmøte Jar IL 4/10

Publisert 20.09.2017 10:42
Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Jar IL den 4. oktober 2017 kl. 19.00 i Jar Isforum.
 
Til behandling foreligger følgende saker:
 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Godkjenning av de stemmeberettigete
3. Valg av ordstyrer og to personer til å signere protokoll
4. Innmelding av Jar IL i Norges Skøyteforbund.