Innkalling til årsmøte 2018

Publisert 17.02.2018 14:57

D A G S O R D E N

for årsmøte i Jar Idrettslag den 22.03.2018 kl. 19.00 i Jar isforum

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge møteleder samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker:

Godkjenne opptak av lån på kr. 1.276.000 fra Bærum Kommune for innkjøp av Isbil og traktor.

7. Fastsette medlemskontingent.
8. Behandle idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg:

  • a) Leder og nestleder
  • b) 1 styremedlem og 1 varamedlem
  • c) 1 styremedlem foreslått av hockeygruppen
  • d) 1 styremedlem foreslått av håndballgruppen
  • e) 1 styremedlem foreslått av curlinggruppen
  • f)  1 styremedlem foreslått av fotballgruppa
  • g) 1 styremedelm foreslått av kunstløpsgruppa
  • h) 2 revisorer
  • i) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
  • j) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

I tillegg til arbeidet i gruppene er det på tvers av disse gjennomført og igangsatt følgende prosjekter i 2017:


Jar_logo