Jar Curling - Årlig møte 8.mars

Publisert 21.02.2018 18:37
Det innkalles til årlig møte i Jar Idrettslag, Curlinggruppen
Torsdag 8 mars kl 20:00 for årsmøte i curlingklubben. 
Det er ønskelig at alle lag er representert

1) Årsmelding for 2017  (Se vedlegg 1)
2) Regnskap for 2017  (Legges ut når det foreligger)
3) Eventuelt-saker til Jar IL årsmøte
4) Valg av styre representanter

Sak1 : Årsmelding Jar curling 2017

Regnskap 2017
Balanse 2017

Sak 4:  Forslag til styrerepresentante
r
Formann Morten Tveit (gjenvalg)
Nestforman Rob Wood  (gjenvalg) 
Kasserer Ann-Margit Nome Sommervold (gjenvalg)
Styremedlem Mali Ramsfjell (gjenvalg)
Styremedlem Robert William Moore (gjenvalg)
Ungdomsrepresentant:  William Mellbye
Varamedlem:  Knut G Narum (ny)
Valgkomite: NN og NN

Forslag til styremedlemmer bes sendt til Morten Tveit (tveit@online.no) eller Mali Ramsfjell maliramsfjell@gmail.com

—-----
Etter den formelle delen ser vi på plan for resten av sesongen og litt til neste sesong
1) Arrangement nm damer 13-15 april 2018
2) Para curling 4 nasjoners turnering 
3) Plan for styremøter 
4) Arrangment - åpen trening 17.mars 

 
——
Sak 1: NM damer 13-15 april 2018 på Jar Isforum
- Det ventes 6-10 lag spiller et system innledende fredag-lørdag og semi/finaler søndag.
- Klubben må stille med
---- turneringsleder 
---- hoveddommer og dommer
---- kafe / servering  hjelpere
---- ismaker og ismaker assitenter
Sak 2: Paracurlng turnering:

At starte opp med 4 nasjoners turnering er et innspill, fra de beste lagen i verden, for å høye nivået ytterligere.
Det er et uttalt ønske fra blant annet: Norge - Russland - Scotland
Norge er i jevnlig dialog for at få bli med på dette.
Turneringen er da tenkt som en utbyttes variant. 1 gang i Norge, så i Scotland .....

Vi ønsker da 3 hele spille dager, forslagsvis fredag - søndag.
Kalender messing ser det ut at passe oss helgen uke 36, 37 og 38.
Vi spiller da 2 kamper om 8 ends per dag. 10-12 og 14-16

Det som trengs av klubben er:
Servering av enklere lunsj disse dager. Suppe m brød / gryterett m.m.
Frivillige hjelpere 1-2 per bane. Klokke og eventuelt steiner.
Program for klokke finnes til laptop. 2 skjermer, bord og stoler plasseres ved bortre END.
Ice-keeper som fikser isen.
Eventuelle sponsorer til enklere gaver/priser. Trenger ikke å være noe stort kostbart.
En organisator som formidler info om transport, hotell, mat m.m.


Til Info:
Paracurling er også på vei mot en egen worldtour. Vi har allerede lagd en statistisk poengjakt på de store turneringene. Her ser jeg for med at Norge eventuelt kan få til avslutningsturneringen for de 8 beste lagen. Et sluttspill lignende Masters. Denne kan da plasseres slutten av april - begynnelsen av mai. Men dette er senere frem i tiden.

Sak 4: Åpen trening 17.mars og Sesongavslutning i april