Oppdatert smittevernveiledning

Publisert 16.08.2020 13:36

I en periode med økende smitte, oppfordrer vi alle til å begrense besøket til å gjelde utøvere, trenere og nødvendig støtteapparat.


Andre gjester som ikke er forhåndsregistrerte til et planlagt arrangement eller faste treninger, og som må være tilstede, skal registrere seg via QR-kode eller i gjesteboka ved inngangen før de går inn i anlegget.

Bærum Kommunes smittevernoppdatering


Smitteverntiltak for utøvere og lag:

  • Begrens antall foresatte til det som er nødvendig for transport, maks 1 pr utøver.
  • Ordinære tilskuere kan dessverre ikke delta
  • En vert tar i mot og registrérer de som ikke er forhåndsregistrert via Spond eller tilsvarende verktøy
  • Dusj hjemme, avstandskrav må overholdes i garderoben.
  • Foresatte har ikke tilgang til garderobe, med mindre det er strengt nødvendig for å hjelpe de minste med utstyr
  • Ingen oppholder seg i gangen utenfor garderobene
  • Tribunen deles "Gjester" og "Hjemme" som anvist på arena-klokken. Avstandskrav må overholdes for de som er på tribunen, og det er merket egne inn- og utganger
Takk for at alle gjør sitt for at vi skal unngå at noen blir smittet i Jar Isforum Velkommen!
  
koronav5_aug