Oppdatert smittevernveiledning

Publisert 16.08.2020 13:36


Nasjonale smitteverntiltak
Bærum kommunes råd og regler

Smitteverntiltak i Jar isforum for besøkende, utøvere og støtteapparat:

  • Begrens antall foresatte til det som er nødvendig for transport
  • Foresatte har ikke tilgang til garderobe med mindre det er nødvendig for å hjelpe de minste barna med utstyr
  • Ingen oppholder seg i gangen utenfor garderobene

Takk for at alle gjør sitt for at vi skal unngå at noen blir smittet i Jar Isforum